Lidt om Poul Skouenborg

 

Jeg kan tilbyde noget, som er efterlyst i pædagogisk praksis, og som er i fokus fra politikkernes og fra Socialpædagogernes side: Jeg kan bibringe mennesker, der arbejder med eller på sigt skal arbejde med specialområdet, en større viden omkring områdets forskellige faglige udfordringer.

Jeg arbejder selv som vikar på et opholdssted for anbragte børn/unge og har tidligere arbejdet med multihandicappede, og jeg mener, at begge områder trænger til et fagligt løft. Jeg inddrager i min undervisning eksempler fra den pædagogiske praksis samt den nyeste teori fra mastermodulet: Specialpædagogikkens pædagogiske og læringsteoretiske perspektiv, som jeg har gennemført på Danmarks Pædagogiske Universitet i foråret 2012. (Se CV). Pt. er jeg i gang med mastermodulet: "Specialpædagogikkens institutionelle og organisatoriske rammer" på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Jeg har udover en baggrund som pædagoguddannet personlige erfaringer i forhold til det at have en handicappet bror, og den erfaring bruger jeg i mine undervisningsopgaver, og når jeg holder foredrag.

Jeg har udarbejdet nogle cases om nogle forskellige problematikker, som den professionelle kan opleve i arbejdet i børnehaver og indenfor specialområdet/handicapområdet. Casene (med en god kobling mellem teori og praksis) anvender jeg nogle gange i undervisningssammenhænge med god respons fra de studerende/kursisterne. Casene indeholder derudover nogle ”Poul-spørgsmål”, som er med til at udvikle de studerendes/kursisternes faglighed. (Se Privaten samt spørgsmålene dertil).

Mit lille hjertebarn er mennesker, hvis livsbane ikke nødvendigvis er snorlige og som har brug for guidning i forhold til at gennemføre eksempelvis en uddannelse. (Se Læringsrum for ikke-uddannelsesparate).

Jeg ønsker gennem min faglige viden samt mine personlige erfaringer at gøre en forskel for de personer som er omkring ovennævnte grupper, og jeg brænder for at udvikle områderne, da der altid er arbejdsgange eller kompetencer som kan udvikles.

I mine foredrag bruger jeg nogle gange visuelle ting såsom: et bræt, det hollandske flag, rød sodavand, ketchup en tom pakke cigaretter, alt dette inddrager jeg for, at underbygge hvad jeg mener. Derudover bruger jeg ligeledes humoren, da den kan være med til, at underbygge min viden yderligere.

Jeg udarbejder oftest selv mit undervisningsmateriale, da jeg på den måde får et ejerskab af det, jeg siger til kursisterne/de studerende. Derudover virker mit undervisningsmateriale til inspiration for mine eksterne samarbejdspartnere, da al mit materiale bunder i faglige/praktiske overvejelser fra både det private arbejdsmarked som fra det pædagogiske felt. Men alt dette kan I få nærmere oplysning om ved at kontakte mig, og I ønskes i øvrigt god fornøjelse med læsningen.

Venlig hilsen

Poul Skouenborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poul Skouenborg

Egtvedvej 47

6040 Egtved 

Mobil: 41 97 01 11

kipo@profibermail.dk